Åkersjöns camping & Skidbacke
 

Ja visst, nu har hösten kommit. Var det jättefinnt vädret igår, idag regnar det igen. Skogen ser ut som en tävla med al sina fina färger. Och svampen finns överalt. Och efter hösten kommer .... vintern!!

 Tillbaka.
Skrivat: 17-09-2012 14:17:30