Åkersjöns camping & Skidbacke
 

skidliften är öppen från 10:00 till 15:00